โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

การแพทย์ หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมทางการแพทย์เกี่ยวกับชีวิต

การแพทย์ หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมทางการแพทย์เกี่ยวกับชีวิต และชีวิตของทหารในหน่วย เช่น กองทหาร กองพันที่แยกจากกัน ถูกกำหนดโดยกฎบัตรการบริการภายในของกองกำลัง RF คู่มือการสนับสนุนทางการแพทย์ของ กองกำลัง RF คำสั่งของกระทรวงกลาโหม และได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยบริการทางการแพทย์ของหน่วย หัวหน้าหน่วยบริการทางการแพทย์ ของหน่วยเมื่อใช้การควบคุมทางการแพทย์ในชีวิต

การแพทย์

ชีวิตของบุคลากรในยามสงบและในสนาม มีหน้าที่จัดระเบียบการสอดแนมสุขาภิบาลและระบาดวิทยา การดูแลทางการแพทย์ของพื้นที่ของการใช้งาน ปฏิบัติการรบของหน่วย ตรวจสอบความสอดคล้องของอุปกรณ์ของบุคลากรกับช่วงเวลาของปีและงานที่กำลังดำเนินการ สภาพและการใช้อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ส่วนบุคคล ควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย และระบาดวิทยาในการจัดอาหารสำหรับบุคลากร

ควบคุมสภาพสุขาภิบาลของอาณาเขต ของหน่วยทหารการจัดตำแหน่งของบุคลากรในสนาม และสภาพนิ่งมีส่วนร่วมในการเลือกไซต์สำหรับการติดตั้งหน่วยทหาร เพื่อควบคุมการอาบน้ำและบริการซักรีดของบุคลากร ความทันเวลาของการซัก การเปลี่ยนชุดชั้นในและผ้าปูเตียง ความสม่ำเสมอของการตรวจสอบบุคลากรทางทหารสำหรับการทำเล็บ ควบคุมสภาวะสุขภาพของทหาร จัดให้มีวิธีการแก้ไขทางเภสัชวิทยา ของสถานะทางจิตสรีรวิทยา และสอนวิธีใช้ยาเหล่านี้

ดำเนินการศึกษาสุขอนามัย รังสีและพิษวิทยาของน้ำและอาหาร ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานของบริการทาง”การแพทย์” จัดระเบียบหากจำเป็น สุ่มตัวอย่างจากวัตถุในสิ่งแวดล้อมสำหรับการปนเปื้อนสารพิษ สารกัมมันตภาพรังสี สารแบคทีเรีย และการนำส่งไปยังสถาบันสุขอนามัยและระบาดวิทยา เข้าร่วมการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่บุคลากรของหน่วยงาน ในกรณีของการเสื่อมสภาพของสถานการณ์ สุขอนามัยและระบาดวิทยา

การปรากฏตัวของโรคติดเชื้อและมวลไม่ติดเชื้อของบุคลากร จัดระเบียบการดำเนินการตามมาตรการด้านสุขอนามัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เหมาะสม รายงานต่อผู้บัญชาการหน่วยทหาร ถึงผลการควบคุมทางการแพทย์เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากร และเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อบุคลากรทางทหาร ต่อปัจจัยของสถานการณ์การต่อสู้และสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ของการควบคุมทางการแพทย์ เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากร

จัดทำโดยหัวหน้าหน่วยบริการทางการแพทย์ของหน่วย ในรูปแบบของรายงานรายเดือนไปยังผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับ สภาพสุขาภิบาลของหน่วย คุณสมบัติของการควบคุมทางการแพทย์เหนือกิจกรรมที่สำคัญ และชีวิตของทหารในสถานการณ์สงครามและฉุกเฉิน เงื่อนไขที่มีลักษณะเฉพาะมากที่สุดที่ทำให้สถานการณ์ด้านสุขอนามัย และระบาดวิทยามีความซับซ้อนในยามสงครามและในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ การสูญเสียสุขอนามัยจำนวนมาก

โดยผู้บาดเจ็บได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ป่วยทางร่างกาย จิตใจและติดเชื้อ การทำลายโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่มีสารชีวภาพ เคมี และกัมมันตภาพรังสีที่เป็นอันตราย การปล่อย การปล่อยจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคสู่แหล่งน้ำและอากาศ การย้ายถิ่นของประชากรจำนวนมาก จากเขตสถานการณ์ฉุกเฉินและการปฏิบัติการทางทหารไปยังดินแดนที่ไม่เหมาะสมสำหรับที่พัก ลดพื้นที่ของสถานการณ์ฉุกเฉิน และการต่อสู้การดำเนินงานของความสามารถ ของสถาบันทางการแพทย์

การป้องกันและสุขอนามัยและระบาดวิทยา ที่ให้บริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการฝังศพของคนตาย และสัตว์ที่มีระดับสูงของโรคระบาดและอันตราย นักวิทยาศาตร์ ขาดสต็อกยาสำหรับการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อจำนวนมาก การแพร่กระจายของความตื่นตระหนก และปฏิกิริยาทางจิตใจที่ไม่เพียงพออื่นๆของประชากร การป้องกันการดำเนินการตามมาตรการด้านสุขอนามัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

การควบคุมทางการแพทย์เกี่ยวกับตำแหน่งของทหาร การวางกำลังพลของกองกำลังสามารถเป็นแบบถาวร ค่ายทหารถาวรและชั่วคราว ภาคสนามที่พักค่ายทหาร ที่ตั้งของกองทหารในอาคารพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับการเข้าพักระยะยาว อาคารดังกล่าวสร้างขึ้น โดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ การใช้งานหน่วยประเภทและประเภทของกองกำลัง ค่ายทหารค่ายทหารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคนิคทางทหาร

ข้อกำหนดเหล่านี้มีอยู่ในรหัสอาคารทางทหารที่เกี่ยวข้อง VSN การจัดหาที่พักภาคสนามหมายถึง การวางกำลังทหารชั่วคราวทุกประเภทนอกอาคารประจำที่ที่สร้างขึ้นเพื่อการนี้ การวางกำลังทหารประเภทนี้ใช้ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม ในยามสงบ ในสนาม กองทหารจะถูกส่งไปฝึกซ้อม ขณะพักในเดือนมีนาคม เมื่อออกไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรม เงื่อนไขที่พักของบุคลากรอาจส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อสุขภาพของบุคลากรทางทหาร

ในการประเมินการวางกำลังทหาร องค์ประกอบทางเคมีและสถานะความร้อนของอากาศจะถูกระบุเป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก การปรากฏตัวของสารอันตรายของเสียของมนุษย์ ภูมิอากาศจุลภาคที่ไม่น่าพอใจ พารามิเตอร์ทางคณิตศาสตร์ส่งผลต่อสถานะสุขภาพของบุคลากรของกองกำลังติดอาวุธ ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสภาพก่อนวัยอันควร และการเพิ่มขึ้นของการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ การวางกำลังทหารประจำที่ ค่ายทหารมีไว้สำหรับที่พักระยะยาวของบุคลากร

สำหรับการฝึกอบรม การพักผ่อน การนอนหลับของบุคลากร สำหรับการจัดเก็บทรัพย์สิน ของใช้ส่วนตัว การจัดเก็บและทำความสะอาดอาวุธ และดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและการศึกษา การตรวจค่ายทหารโดยแพทย์ทหาร ส่วนใหญ่รวมถึงการตรวจโดยใช้เครื่องมือวัดที่ง่ายที่สุด และคำอธิบายด้านสุขอนามัย ในบางกรณีจะมีการสุ่มตัวอย่าง อากาศ เพื่อการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ขอแนะนำให้เริ่มทำงานด้วยความคุ้นเคย กับหนังสือเดินทางทางเทคนิค

โครงการของสถานที่ซึ่งจัดโดยหัวหน้าฝ่ายบริการบำรุงรักษา ที่อยู่อาศัยของหน่วยทหาร เมื่อวางแผนอาคารค่ายทหารควรพิจารณาข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่สำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อการทำงานของแต่ละสถานที่ของค่ายทหาร ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการเคลื่อนไหวที่ทางเข้า และทางออกของหน่วยรบกองกำลัง RF ได้นำค่ายทหารมาปรับใช้โดยกำหนดให้กองร้อยเป็นหน่วยอิสระ กฎบัตรของการบริการภายในมาตรา 170

จัดให้มีสถานที่ต่อไปนี้สำหรับค่ายทหาร ห้องนอน ห้องนั่งเล่น สำนักงานบริษัท ข้อมูลและการพักผ่อน บรรเทาจิตใจสำหรับบุคลากรทางทหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน สำหรับเก็บอาวุธ บริการผู้บริโภค สำหรับการซัก ห้องสำหรับทำความสะอาดอาวุธ สำหรับกิจกรรมกีฬา สำหรับการสูบบุหรี่และทำความสะอาดรองเท้า ตู้กับข้าวสำหรับเก็บทรัพย์สิน และของใช้ส่วนตัวของบุคลากรทางทหาร เครื่องอบผ้า ห้องอาบน้ำ ห้องน้ำนี่คือรายชื่อสถานที่ที่สมบูรณ์ที่สุด แต่มักจะลดลงเนื่องจากบุคลากรทางทหารไม่ได้อยู่ในค่ายทหารทั่วไป แต่อยู่ในอาคารที่ดัดแปลงมาเพื่อการนี้

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ เสียง อธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเสียงความถี่ต่ำ