โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 4 2 6 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
อนุบาล 3 5 2 7 1
รวมชั้นอนุบาล 12 7 19 3
ป.1 6 3 9 1
ป.2 5 2 7 1
ป.3 2 2 4 1
ป.4 8 2 10 1
ป.5 4 4 8 1
ป.6 4 1 5 1
รวมชั้นประถมศึกษา 29 14 43 6
รวมทั้งหมด 41 21 62 8