โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

ครบรอบ  72 ปี โรงเรียนบ้านหนองแร้ง

โรงเรียนบ้านหนองแร้ง

ครบรอบ  72 ปี ทาง โรงเรียนบ้านหนองแร้ง ต้องขอขอบพระคุณ ทุกทุกท่าน ที่ร่วมกันทอดผ้าป่า เนืองด้วย ครบรอบ  72 ปี โรงเรียนบ้านหนองแร้ง ทาง โรงเรียนบ้านหนองแร้ง  ของเราขอให้อานิสงส์แห่งทานครั้งนี้ ส่งผลให้ทุกๆท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต และได้ พบกัลยาณมิตรที่นำไปสู่ความเจริญในธรรม มีความสุขกายสุขใจ ปราศจากภยันตรายใดๆ คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ดีขอให้พบแต่ความสำเร็จดังใจหมายทุกประการ

ครบรอบ  72 ปี

ครบรอบ  72 ปี