โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

ตลาดนักเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแร้ง

ตลาดนักเรียน ในวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมานั้นทาง โรงเรียนบ้านหนองแร้ง ได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมา ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า “ตลาดนักเรียน” ตลาดนักเรียนนั้น เกิดขึ้นมาจากการ ร่วมไม้ร่วมมือกันของเหล่าเด็กนักเรียก และ คณะครู ผู้บริหาร ที่จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการค้าขายให้กับ เหล่าเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ อาชีพค้าขายต่างๆ และยังได้ลองฝึก วิชาชีพจริงจริง อีกด้วย

ตลาดนักเรียน

ตลาดนักเรียน