โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

ทำบุญร่วมกัน

ทำบุญร่วมกัน

ทำบุญร่วมกัน โรงเรียนบ้านหนองแร้ง ได้มีการจัดงานทอดผ้าป่าการศึกษา “72 ปี เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ทำบุญร่วมกันเพื่อความเจริญก้าวหน้า ปราศจากภยันตรายใดๆ คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ดีขอให้พบแต่ความสำเร็จดังใจหมายทุกประการ

ทำบุญร่วมกัน

ทำบุญร่วมกัน