โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

บุคคลากร

บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)

บุคลากร รวบรวมรายชื่อของ บุคลากร คณะครู ทุกๆท่าน ภายใน โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)
ทั้งหมด เป็นข้อมูลเฉพาะเพื่อการศึกษา และเพื่อ การติดต่อประสารงาน เท่านั้น

บุคคลากร