โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

ผู้นำ รูปแบบความเป็นผู้นำรายละเอียดการบริหารและความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ผู้นำ รูปแบบความเป็นผู้นำ องค์กรจะมีประสิทธิภาพ เท่ากับคนที่ทำงานในองค์กรเท่านั้น ผู้คนมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้จัดการของพวกเขาอนุญาตเท่านั้น กำหนดรูปแบบความเป็นผู้นำของคุณเอง ที่จะช่วยให้คุณสร้างแรงบันดาลใจ และนำพาผู้คน ช่วยให้ทีมของคุณรู้สึกพิเศษ และพวกเขาจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม บทความที่นำเสนอต่อความสนใจของคุณ จะไม่เปิดเผยความลับของความสำเร็จในด้านความเป็นผู้นำแก่คุณ

คุณจะไม่พบมันในสัมมนาหรือในหนังสือสมาร์ทจากสาขา วิธีเป็นผู้นำใน 10 วัน ความลับนี้ซ่อนอยู่ในหัวใจและจิตวิญญาณของคนที่ติดตามคุณ ในการเข้าถึงข้อมูลความลับนี้ คุณต้องหยิบกุญแจ พูดคุยกับผู้คน พยายามยอมรับเกณฑ์ที่พวกเขาประเมินคุณในฐานะผู้นำ เข้าใจแนวทางความคิดของพวกเขา ตระหนักว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้พวกเขา เป็นไปได้ไหมที่จะสร้างชุดของเกณฑ์สากลที่จะช่วยให้ผู้จัดการได้รับสิทธิที่เรียกว่า ผู้นำที่น่าภาคภูมิใจ

ผู้นำ

เป็นไปไม่ได้ที่จะลดความลับของการเป็นผู้นำ เป็นรายการกฎหมายทั่วไปที่ช่วยให้คุณชนะใจ และความคิดของผู้คน จำเป็นต้องพูด แต่ละคนมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง และสิ่งที่สำคัญสำหรับคนหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องมีความสำคัญสำหรับอีกคนหนึ่งเสมอไป บางคนถูกดึงดูดโดยผู้นำที่กระตือรือร้น เข้ากับคนง่าย และมีพลัง คนอื่นๆมีความสงบและมีความสมดุล แต่ละคนมีเกณฑ์การประเมินของตนเอง

ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากประสิทธิผลของผู้นำ ขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบการจัดการของเขาตรงตามเกณฑ์ของคนที่เขาเป็นผู้นำอย่างไร มันคือตัวบ่งชี้นี้ ไม่ใช่กฎที่อ่านจากหนังสือเกี่ยวกับความเป็นผู้นำและการจัดการ นั่นคือสัญญาณสำหรับผู้นำ การรู้หลักการตามที่สมาชิกในทีมประเมินผู้นำทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นในการสื่อสาร ดังนั้น จึงไม่ใช้วิธีการทั่วไป แต่เป็นแนวทางส่วนบุคคลสำหรับพนักงานแต่ละคน

รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและความเป็นผู้นำ คุณสามารถจัดการระบบ งบประมาณ และเวลา สำหรับคนไม่ได้ถูกควบคุม แต่ถูกนำ ความเป็นผู้นำขึ้นอยู่กับปัจจัยมนุษย์ การสื่อสาร ความอดทน ความไว้วางใจ อยู่ในอำนาจของผู้นำที่จะช่วยให้ผู้คนเชื่อมั่นในตัวเอง สร้างแรงบันดาลใจและให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตาม สำหรับสิ่งนี้ ก่อนอื่น จำเป็นต้องเข้าใจว่าอะไรกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นพวกเขา ต้องจำไว้ว่าค่านิยม

ความเชื่อ และพฤติกรรมของผู้นำคนใดคนหนึ่ง ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในแต่ละคน ขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของพวกเขา เราทุกคนแตกต่างกันมาก ความผิดพลาดครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งที่เราทุกคนทำ และผู้นำก็ไม่มีข้อยกเว้น เมื่อสร้างความสัมพันธ์คือความเชื่อของเราว่า ทุกคนเป็นเหมือนเรา มีความต้องการ ค่านิยม และต้องการได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกับที่เราต้องการ ปฏิบัติต่อเรา เราทุกคนมาจากดาวเคราะห์ที่แตกต่างกัน

ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 5 BC ฮิปโปเครติสระบุลักษณะนิสัยของคนหลายกลุ่ม จากการจัดหมวดหมู่นี้ ฉันต้องการแยกแยะตัวละครหลักสามประเภท เช่น ความห่วงใย กระตือรือร้น และความคิด เนื่องจากมีลักษณะของทั้งสามประเภทในลักษณะของบุคคล วิธีการของแต่ละคนจึงถูกกำหนดโดยลักษณะที่เหนือกว่า ประเภทการดูแล คนที่ห่วงใยมักจะให้ความสำคัญกับความสนใจมากกว่าการบรรลุผล พวกเขาโดดเด่นด้วยความคิดที่ลึกซึ้ง

ความภักดี ความเอื้ออาทร ความปรารถนาที่จะเป็นประโยชน์ คนเหล่านี้รู้วิธีฟัง และแสดงความสนใจในปัญหาของผู้อื่นอย่างจริงใจ พวกเขาหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสงบ และความสงบสุขในองค์กรในฐานะผู้นำ คุณควรคาดหวังให้ผู้คนที่เอาใจใส่ต้องการเชื่อมต่อกับคุณเป็นการส่วนตัว และซาบซึ้งในสิ่งที่คุณเป็น พฤติกรรมดังกล่าวขับเคลื่อนด้วยค่านิยมของการเป็นหุ้นส่วน

การทำงานเป็นทีม การสื่อสารสองทาง ความจริงใจ และความสามัคคี จากค่านิยมชุดนี้ “ผู้นำ”จะสามารถกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนด้วยบุคลิกลักษณะนี้ ปกติแล้วคนประเภทห่วงใยต้องการเอาชนะใจตน ไม่ใช่จิตใจ ทำด้วยผู้นำที่เป็นมิตร เข้าถึงได้ และมีมนุษยธรรมที่พวกเขาสามารถพึ่งพาได้ คนประเภทนี้จะไม่เคารพคนโง่เขลา เจ้านายที่มั่นใจในตนเอง เห็นแก่ตัว ถากถางดูถูกที่ไม่เพียงแต่ไม่ใส่ใจพวกเขา แต่ยังทำให้จิตใจที่เอื้อเฟื้อของพวกเขาขุ่นเคืองด้วย

พวกเขารู้สึกมีค่าหากพวกเขามีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่น หากพวกเขาต้องการการสนับสนุนและชื่นชม ประเภทแอคทีฟ คนที่มีบุคลิกคล่องแคล่วชื่นชมความสำเร็จของผลลัพธ์ และความถูกต้องของการกระทำเป็นอย่างมาก คนเหล่านี้เป็นคนมั่นใจ กระฉับกระเฉง ฉลาด และรักที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยปกติพวกเขาจะไม่เสียเวลากับการพูดคุยเปล่า แต่เริ่มแก้ไขปัญหาปัจจุบันทันที พวกเขาชอบพูดตรงประเด็น กำหนดแนวคิดอย่างชัดเจนและชัดเจน

โดยมักจะอยู่ในรูปแบบของงานนำเสนอ PowerPoint ตัวแทนที่มีบุคลิกคล่องแคล่วไม่ชอบเสียเวลา คาดหวังให้พวกเขาต้องการทำธุรกิจกับคุณและชื่นชมคุณสำหรับความสำเร็จเฉพาะของคุณ ค่านิยมที่ผู้นำต้องได้รับการชี้นำในการทำงานกับคนดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จที่แท้จริง ความสำเร็จ ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ ความเร็ว ประสิทธิภาพ สถานะที่สูง และชัยชนะ คนประเภทนี้ ไม่น่าจะสามารถเคารพผู้นำที่สงบ และพึงพอใจที่พูดคุยปัญหามาเป็นเวลานาน

และใช้เวลาของตนเองและของผู้อื่นเป็นข้อแก้ตัว ตัวแทนของประเภทที่ใช้งานรู้สึกมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขารับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จ เมื่อพวกเขาถูกขอให้แก้ไขความขัดแย้ง เพื่อให้บรรลุสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อเอาชนะความยากลำบาก ประเภทคิด สำหรับคนประเภทคิด การทำทุกอย่างให้ถูกต้องสำคัญกว่าความเอาใจใส่และความสำเร็จ พวกเขาซื่อสัตย์ มีหลักการ

และโดยทั่วไปไม่ชอบความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่ คนประเภทนี้มีความรอบคอบและไม่ต้องการตัดสินใจใดๆเลย หากมีอันตรายเพียงเล็กน้อยจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด โดยปกติแล้วสิ่งเหล่านี้ จะเป็นคนอวดรู้นำทุกอย่างมาสู่ความสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ในฐานะผู้นำ คุณควรคาดหวังให้นักคิดต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ทางปัญญากับคุณ และชื่นชมความรู้ของคุณ

ผู้นำเข้าใจว่าค่านิยมที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ความสมบูรณ์ ตรรกะ ความถูกต้อง และความเป็นอิสระ ค่านิยมเหล่านี้ที่คุณต้องให้ความสำคัญ หากคุณต้องการโน้มน้าว และรับรายงานจากบุคคลประเภทคิด โดยปกติคนเหล่านี้ต้องการผู้นำที่มีสติ ซึ่งเคารพระบบและยอมรับมาตรฐาน เพื่อเอาชนะใจพวกเขาไม่ใช่จิตใจ พวกเขาจะลำบากในการเคารพผู้นำขี้เล่นที่เพิกเฉยต่อปัญหา

ประพฤติตนคุ้นเคย ยืนกรานว่าจะบรรลุความเร็วของการดำเนินการโดยแลกกับคุณภาพ พวกเขารู้สึกขาดไม่ได้เมื่อได้รับโอกาสในการเพิ่มฐานความรู้ ทำงานได้ดี และเมื่อได้รับอำนาจในการแก้ปัญหา เป็นเรื่องธรรมดามากที่คนที่จะสอดคล้องกับหนึ่งในสามประเภทของบุคลิกภาพที่เสนออย่างเต็มที่นั้นหายากมาก บ่อยครั้งที่เราแต่ละคนมีสัดส่วนที่แตกต่างกันของคุณ ลักษณะเฉพาะของทั้งสามประเภท ดังนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทที่ใกล้ชิดกับเรามากขึ้น

กระตือรือร้นเอาใจใส่หรือคิด เกณฑ์ที่กำหนดว่าผู้นำที่สามารถเป็นผู้นำเราแต่ละคนจะต้องตอบสนอง แรงจูงใจโดยการระบุค่านิยมที่สนับสนุนพฤติกรรมของสมาชิกในทีมแต่ละคน ผู้นำจะใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้นำตระหนักดีว่า เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ก่อนอื่นต้องให้งานดังกล่าวกับพวกเขา ในเวลาเดียวกัน พนักงานแต่ละคนจะถือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่คุ้มค่า ที่จะตอบสนองชุดค่านิยมของเขาได้ดีที่สุด

ไม่น่าเป็นไปได้ที่บุคคลที่มีลักษณะนิสัยชอบเอาใจใส่จะสนุกกับการทำวิจัยอย่างจริงจังเขียนเอกสารทางวิทยาศาสตร์ที่บ้าน และถูกแยกออกจากเพื่อนร่วมงานโดยสิ้นเชิง ด้วยการทำให้มั่นใจว่า ทีมของเขาทำงานตามชุดค่านิยมของพนักงานแต่ละคน ผู้นำจึงเพิ่มแรงจูงใจ และลดความจำเป็นในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทุกคนสนใจที่จะบรรลุผลลัพธ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มเติม

วิธีทำให้คนของคุณมีความสุข เงินสามารถซื้อสุนัขได้ แต่ความรักของเจ้าของและอาหารเท่านั้น ที่จะทำให้มันกระดิกหางได้ เพียงเพราะทีมของคุณประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า ไม่ได้หมายความว่า พวกเขาจะทำงานระดับแนวหน้าเสมอ หากคุณในฐานะผู้นำ นำคนของคุณไปในทิศทางที่ขัดต่อค่านิยมของพวกเขา คุณจะไม่ได้รับประสิทธิภาพในระดับที่คุณคาดหวังจากพวกเขา

การเปลี่ยนคนดีเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ใช่เรื่องยาก อย่างไรก็ตาม ความธรรมดาไม่ได้ดีนักสำหรับการทำธุรกิจ ด้วยเหตุผลง่ายๆว่า ไม่ใช่องค์กรที่ประสบความสำเร็จ แต่คือคนที่ทำงานในองค์กรนั้น มีเพียงผู้คนเท่านั้น ที่สามารถทำให้เวลาที่ดีที่สุดในองค์กรใกล้เข้ามาหรือล่าช้าได้ ความขัดแย้ง ความเครียด ความเข้าใจผิด การสื่อสารที่ไม่ดี การลดระดับ การต่อต้าน ขวัญกำลังใจต่ำ สาเหตุของปัญหาทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในผู้คน และความสัมพันธ์ของพวกเขา

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ แพลตฟอร์ม การระดมทุนระหว่างประเทศและเว็บไซต์ระดมทุนจากต่างประเทศ