โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

มนุษย์ คุณสมบัติของมนุษย์โดยธรรมชาติและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น

มนุษย์ ในประเทศใดประเทศหนึ่ง สถาบันทางสังคม ครอบครัว ซึ่งหน้าที่ได้รับการสนับสนุนจากการแต่งงาน ได้รับคุณสมบัติพิเศษซึ่งมีลักษณะของตัวเอง ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใดๆ แต่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถตั้งครรภ์ได้ ในช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการ แท้จริงแล้วสัตว์หลายชนิด สืบพันธุ์ได้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และบุคคลไม่มีข้อจำกัด ดังกล่าวในวันใดๆ ก็สามารถรับรู้ถึงความใกล้ชิดระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายได้

มนุษย์

ความแตกต่างอีกประการหนึ่ง คือทารกแรกเกิดอยู่ในสภาพทำอะไร ไม่ถูกเป็นเวลานาน เขาต้องการการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งแม่สามารถให้ได้ และในทางกลับกัน พ่อก็ต้องจัดหาให้เขาในเชิงเศรษฐกิจ กล่าวคือ ให้ทุกสิ่งที่เขาต้องการแก่เขา ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่มฯลฯ ย้อนไปในสมัยโบราณ เมื่อสังคมเพิ่งเริ่มพัฒนา แม่เลี้ยงลูก ทำอาหาร ดูแลญาติ ในขณะเดียวกัน พ่อก็กลับให้ความคุ้มครองและอาหารแก่พวกเขา

คนหาเลี้ยงครอบครัว ทำงานหนักมาโดยตลอด เพศตรงข้ามเข้าสู่ความสัมพันธ์ลูกหลานพัฒนาเด็กปรากฏตัว ไม่มีใครทำงานของคนอื่นถือว่าผิด เพราะทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง สิ่งนี้มีอยู่ในร่างกาย”มนุษย์”โดยธรรมชาติ และถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่น ข้อได้เปรียบของทายาทสำหรับการเกษตรและการผลิต เราสามารถพูดได้ว่า ครอบครัวมีบทบาทสำคัญมาก ทรัพยากรวัสดุปรากฏขึ้นด้วยความต่อเนื่อง

ทรัพย์สินทั้งหมดถูกโอนไปยังทายาท ดังนั้น ผู้ปกครองจึงมั่นใจในสถานะอนาคตของบุตรหลานของตน ซึ่งทรัพย์สิน สถานะ สิทธิพิเศษต่างๆ ถูกแจกจ่ายต่อไปในภายหลังนี้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นการแทนที่บางคนในสถานที่หนึ่งกับคนอื่นๆ และห่วงโซ่นี้จะไม่มีวันหยุด ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมหลักที่ทำหน้าที่นี้ กำหนดข้อดีของรุ่น บทบาทของพ่อและแม่ ท้ายที่สุดแล้ว ทุกสิ่งที่พ่อแม่มีก็ส่งต่อไปยังลูกๆ

สิ่งนี้ทำให้มั่นใจ ไม่เพียงแต่ความเชื่อมั่นของทายาทในอนาคตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความต่อเนื่องของการผลิตนี้หรือนั้นด้วย และนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งสังคม เพราะไม่มีกลไกที่จะเข้ามาแทนที่บางคนเสมอๆ จะไม่มีอยู่จริง ในทางกลับกัน ตัวอย่างเช่น การผลิตที่สำคัญบางอย่างสำหรับเมือง จะไม่สูญหายไป เนื่องจากทายาทจะยังคงจัดการกับมันต่อไป เมื่อพ่อของเขา ไม่สามารถจัดการธุรกิจหรือเสียชีวิตได้อีกต่อไป สัญญาณของครอบครัวในฐานะกลุ่มสังคม

สถานะเด็กได้รับตำแหน่งที่มั่นคง เมื่อเขาเกิดมาในครอบครัวที่ถูกกฎหมาย ทุกสิ่งที่พ่อแม่มีจะเป็นมรดกตกทอดจากเขา แต่ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งนี้ยังใช้กับสถานะทางสังคม ศาสนาฯลฯ สิ่งนี้จะไม่สูญหายไป ทุกอย่างจะตกเป็นของทายาท โดยทั่วไปแล้ว “มนุษย์”สัมพันธ์ถูกสร้างขึ้น ในลักษณะที่คุณสามารถค้นหาญาติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่ แสดงจุดยืนของบุคคลในสังคม ส่วนใหญ่มาจากแหล่งกำเนิดของเขา

แม้ว่าในโลกสมัยใหม่ คุณสามารถได้รับสถานะบางอย่างได้ ด้วยความพยายามของคุณเอง ตัวอย่างเช่น พ่อที่ทำงานในตำแหน่งสำคัญๆในบริษัทแห่งหนึ่ง จะไม่สามารถสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวให้ลูกชายได้ เพื่อให้คนหลังได้รับมัน เขาต้องทำให้สำเร็จด้วยตัวเขาเอง แต่มีจำนวนมากที่รอดตาย และโอนกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สิน สถานะทางสังคมของแต่ละบุคคลฯลฯ แต่ละประเทศกำหนดกฎเกณฑ์ของตนเอง

ดังนั้น แต่ละประเทศ จึงมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน การหย่าร้าง กรรมพันธุ์ที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมของสังคม ซึ่งมีกฎเกณฑ์และความแตกต่างในตัวเอง ความสำคัญของการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้อง ตั้งแต่วัยเด็ก แม่สอนลูกถึงบทเรียนชีวิตทางสังคม เขาเรียนรู้จากตัวอย่างพ่อแม่ของเขา ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ซึ่งมันสำคัญมากที่จะต้องแน่ใจว่า ชีวิตทางอารมณ์ที่ดี สำหรับลูกหลานของคุณ เพราะในกรณีนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรง

เขาถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวอย่างไร ดังนั้น เขาจะอยู่ในชีวิต แน่นอนว่าลักษณะของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับยีน แต่การศึกษาของครอบครัว ก็มีส่วนช่วยอย่างมากเช่นกัน อารมณ์ที่พ่อหรือแม่มอบให้ เป็นคนใกล้ชิดที่ควรป้องกันการเกิดขึ้นของคุณสมบัติก้าวร้าวในวัยรุ่นที่กำลังพัฒนา ทำให้เขารู้สึกปลอดภัย และแบ่งปันอารมณ์สถาบันสังคมครอบครัวของสังคมตั้งแต่แรกเกิด คนเราถูกสร้างขึ้นมาเป็นคน เพราะทุกๆนาทีที่เขามีชีวิตอยู่

เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ รู้สึกถึงสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อน ทั้งหมดนี้ทิ้งรอยประทับไว้ที่ตัวละครในอนาคต เกี่ยวกับความเป็นตัวของตัวเอง ตัวอย่างเช่น พวกเขากล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่จะเป็นอย่างไร โดยลูกชายของพวกเขา ดังนั้น ในอนาคตเขาจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิง ความรู้สึกที่พ่อแม่ของเขา จะมอบให้เขาเช่นเขากับคนรอบข้าง

การฆ่าตัวตายเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผล เดิร์กไฮม์ ทำการตรวจสอบสถิติการฆ่าตัวตาย และมีการตั้งข้อสังเกตว่า คนโสดหรือหย่าร้าง มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่มีบุตร แม้ว่าจะแต่งงานแล้วก็ตาม ซึ่งหมายความว่า ยิ่งคู่สมรสมีความสุขมากขึ้น สมาชิกในครอบครัว ยิ่งมีโอกาสฆ่าตัวตายน้อยลง จากสถิติพบว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ของการฆาตกรรมเกิดขึ้นภายในครอบครัว บางครั้งแม้แต่ระบบสังคม ก็อาจทำให้เสียสมดุลของหน่วยทางสังคมได้

วิธีรักษาความสัมพันธ์ คู่สมรสหลายคนวางแผน ในกรณีนี้ ครอบครัวในฐานะกลุ่มทางสังคมจะได้รับงาน และเป้าหมายบางอย่าง จะพบวิธีที่จะบรรลุผลสำเร็จร่วมกัน คู่สมรสต้องรักษาเตาไฟ จัดหาการเลี้ยงดู และสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของบุตรธิดา และกำกับดูแลพัฒนาการของเด็กไปในทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก รากฐานเหล่านี้ของโครงสร้างของครอบครัวที่วางไว้ในสมัยโบราณยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

ปัญหาของครอบครัวในฐานะสถาบันทางสังคม ควรได้รับการพิจารณาจากญาติทุกคน พวกเขาต้องร่วมกันอนุรักษ์ และส่งต่อแนวคิดเกี่ยวกับรากฐานของโครงสร้างของสังคมให้ทายาทของตน ซึ่งส่งผลต่อการรักษาครอบครัว โดยไม่คำนึงถึงระบอบการเมือง ครอบครัวเป็นตัวกลาง ระหว่างบุคคลและสังคม เธอคือผู้ที่ช่วยให้คนพบว่า ตัวเองอยู่ในโลกนี้ตระหนักถึงคุณสมบัติ ความสามารถของเขาให้ความคุ้มครอง ช่วยให้โดดเด่นจากฝูงชน เป็นรายบุคคล

นี่คืองานหลักของครอบครัว และหากเธอไม่ทำทั้งหมดนี้ แสดงว่าเธอจะไม่ทำหน้าที่ของเธอให้สำเร็จ คนที่ไม่มีครอบครัว ทุกปีที่ผ่านไป จะรู้สึกด้อยค่าของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาเดียวกัน คุณสมบัติเชิงลบบางอย่าง อาจปรากฏขึ้นและพัฒนาในตัวเขา นี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญมากที่คุณควรใส่ใจเมื่อเลี้ยงลูก ท้ายที่สุดแล้ว การก่อตัวของบุคลิกภาพของเขา เริ่มต้นตั้งแต่วันแรก นี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญมาก ที่คุณควรใส่ใจเมื่อเลี้ยงลูก

ท้ายที่สุดแล้ว การก่อตัวของบุคลิกภาพของเขา เริ่มต้นตั้งแต่วันแรก นี่เป็นความแตกต่างที่สำคัญมาก ที่คุณควรใส่ใจเมื่อเลี้ยงลูก ท้ายที่สุดแล้ว การก่อตัวของบุคลิกภาพของเขา เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกปัญหาของครอบครัว ในฐานะสถาบันทางสังคม การพัฒนาความเป็นปัจเจกของแต่ละคน ครอบครัวในฐานะกลุ่มทางสังคม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทสำคัญ ท้ายที่สุดเธอคือคนที่เลี้ยงดูบุคคล ที่สามารถอยู่ในสังคมได้

ในทางกลับกัน ก็ปกป้องจากปัจจัยภายนอกรองรับในยามยาก บุคคลย่อมไม่ห่วงใครในโลกอย่างนั้น เพราะเขาไม่ห่วงญาติของตน และโดยไม่ลังเลเขาช่วยคนใกล้ชิด ซึ่งมันอยู่ในครอบครัวที่คุณสามารถหาการปลอบโยนความเห็นอกเห็นใจการปลอบโยนการป้องกัน เมื่อสถาบันนี้พังทลายลง บุคคลนั้นก็สูญเสียการสนับสนุนที่เขามีมาก่อน

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ นม สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับนมและประเภทต่างๆของนม อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้