โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

มาร์เก็ตติ้ง

มาร์เก็ตติ้ง

มาร์เก็ตติ้ง โรงเรียนบ้านหนองแร้ง ได้จัดงาน มาร์เก็ตติ้ง ให้ชาวบ้าน และทางโรงเรียนร่วมกันจัดงาน เพื่อพัฒนาหมู่บ้าานกับโรงเรียน ขอขอบคุณทางขอขอบคุณ บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง

มาร์เก็ตติ้ง