โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

วัฒนธรรม ทางกายภาพการชุบแข็งและสุขอนามัยของเสื้อผ้าและรองเท้า

วัฒนธรรม แนวความคิดของสุขอนามัยส่วนบุคคล ค่อนข้างบ่อยรวมถึงหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยเช่นนั้น แต่รวมถึงเรื่องสุขอนามัย กล่าวคือองค์ประกอบที่ใช้งานได้จริงของสุขอนามัย สิ่งนี้ไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากในหลายกรณี มันทำให้เสียชื่อเสียงในฐานะศาสตร์แห่งสุขภาพและวิธีการรักษา เป็นผลให้คนส่วนใหญ่รวมทั้งผู้นำที่ถูกเรียกร้องให้กำหนดนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติในการปกป้องสุขภาพของประชาชน ก่อให้เกิดแนวคิดเรื่องสุขอนามัย

วัฒนธรรม

ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งความสะอาดผิดอย่างสิ้นเชิง และหากเราพัฒนาแนวคิดนี้ต่อไป ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจะเข้าใจวิธีการดูแลผิว และช่องปากในทุกโอกาส วิธีการและวิธีการใช้งาน จากมุมมองของเรา เราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับจริยธรรม สุนทรียศาสตร์ และวัฒนธรรมทั่วไปของบุคคล ซึ่งควรก่อให้เกิดวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาที่สอดคล้องกัน ให้เราพิจารณาโดยสังเขปในประเด็นดั้งเดิม ที่อ้างถึงส่วนสุขอนามัยส่วนบุคคล วัฒนธรรมทางกายภาพ การชุบแข็ง

รวมถึงสุขอนามัยของเสื้อผ้าและรองเท้า “วัฒนธรรม”ทางกายภาพ ทัศนคติต่อองค์ประกอบนี้เป็นปัจจัยสำคัญ ในการรักษาสุขภาพของมนุษย์กล่าวไว้ข้างต้น เราเน้นย้ำว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก แต่การตัดสินใจที่จะเข้าร่วมพลศึกษา หรือไม่นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆ ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงไม่ควรเกิดขึ้นกับทุกคนโดยเฉพาะในแต่ละวัน การออกกำลังกาย เช่นเดียวกับองค์ประกอบใดๆ ในชีวิตของคนสมัยใหม่ เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อบุคคลต้องการ

ถ้าเขาถูกบังคับไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการต่อต้านความสำคัญดังกล่าว ในเวลาเดียวกัน คนทันสมัยและยิ่งกว่านั้นหมอ ควรรู้จักเทคนิคบางอย่างที่ช่วยให้คุณจัดการกับการไม่ออกกำลังกาย น้ำหนักเกิน การไม่ออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม คำแนะนำเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณา ระมัดระวังและดีที่สุดหากได้รับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการออกกำลังกายบำบัด เวชศาสตร์การกีฬา การชุบแข็ง วิธีการทางการแพทย์ที่ใช้กันทั่วไป ในการเพิ่มความต้านทานการกระทำ

ซึ่งส่วนใหญ่มักจะทำให้เย็นลงของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา ทั้งแบบเดี่ยวและแบบผสม จากมุมมองทางสรีรวิทยา ความเคยชินของบุคคลไปจนถึงการกระทำ ของปัจจัยทางกายภาพของสภาพแวดล้อม ทางอากาศมักเรียกว่าการปรับตัว เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปรากฏการณ์นี้มีผลกับอิทธิพลอื่นๆด้วยเช่นกัน ฟิสิกส์เคมี ชีวภาพ จิตวิทยา แต่ในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมและความดัน

ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่กำหนดความเป็นอยู่ที่ดี ในแต่ละวันของบุคคล การรับรู้ถึงโลกภายนอกโดยรวม และสภาพทั่วไปเช่นนี้ส่วนใหญ่คนไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการพิเศษ ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ที่เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปีรูปแบบการปรับตัวด้วยตัวเอง แต่ในหลายกรณีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การปรับตัวที่ได้รับไม่เพียงพอ ร่างกายไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตามปกติ ในสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนคุ้นเคย อันเป็นผลมาจากการที่อาการป่วยเรื้อรัง

ซึ่งเริ่มทำให้ตัวเองรู้สึกได้ กรณีของโรคติดเชื้อเกิดขึ้นบ่อยขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ บุคคลไม่ว่าจะด้วยตัวเขาเองหรือตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ พยายามที่จะยกระดับการดื้อยาทางภูมิคุ้มกันของเขา การชุบแข็งเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุด เชื่อถือได้มากที่สุด ราคาจับต้องได้และควบคุมได้ เพื่อกระตุ้นการป้องกันของร่างกายตามธรรมชาติ ตัวเขาเองเลือกวิธีการชุบแข็ง เพราะไม่ว่าในกรณีใดจะต้องผสมผสาน และกลมกลืนกับวิถีชีวิตประจำวัน และสังคมนิสัยการเสพติด

ดังนั้นควรเข้าใจว่าการชุบแข็ง เป็นการก่อตัวของความต้านทานที่เพิ่มขึ้น ของบุคคลต่อการกระทำของอุตุนิยมวิทยาและปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการควบคุมอุณหภูมิของบุคคล และสมดุลความร้อนของเขา การควบคุมอุณหภูมิของมนุษย์เป็นวัตถุที่น่าสนใจ สำหรับวิทยาศาสตร์หลายประเภท สรีรวิทยาปกติและพยาธิวิทยา พยาธิวิทยาทั่วไป บัลเนโลวิทยาและกายภาพบำบัด ภูมิอากาศวิทยา สรีรวิทยาและอาชีวอนามัย ยกเว้นเรื่องสุขอนามัย วิทยาศาสตร์ข้างต้นศึกษารูปแบบ

กระบวนการควบคุมอุณหภูมิ เกณฑ์สำหรับการประเมินปฏิกิริยาบางอย่างของร่างกาย ขีดจำกัดของความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น บทบาทของนักสุขลักษณะคือ การใช้ผลการศึกษาปฏิกิริยาของร่างกายมนุษย์ ต่อผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่เย็นหรือร้อน พวกเขากำหนดเกณฑ์สำหรับระดับที่เหมาะสม สูงสุดที่อนุญาตและสูงสุดที่ยอมรับได้ของการสัมผัสนี้ ในเวลาเดียวกัน นักสุขอนามัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ สามารถเข้าร่วมในการทดลองดังกล่าว

รวมถึงดำเนินการด้วยตนเองไม่ได้ บทบาทหลักของพวกเขา คือการนำผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในรูปแบบ ของมาตรฐานที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งนำไปใช้ในการพัฒนามาตรฐานด้านสุขอนามัย กฎและข้อบังคับด้านสุขอนามัย และแม้กระทั่งกฎหมายของรัฐบาลกลาง ในเรื่องนี้นักสุขลักษณะมีทั้งสิทธิทางศีลธรรม และทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบอบการชุบแข็ง กำหนดข้อกำหนดสำหรับกระบวนการนี้และให้คำแนะนำ

ดังที่ได้กล่าวไปแล้วอันเป็นผลมาจากการชุบแข็ง ความสามารถในการปรับตัวของร่างกายให้เข้ากับอุณหภูมิต่ำเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับความต้านทานที่เพิ่มขึ้น ต่อผลกระทบจากปัจจัยทางกายภาพเคมีชีวภาพและจิตวิทยา ผู้ที่มีส่วนร่วมในการชุบแข็งอย่างเป็นระบบแทบไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน จากการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและโรคติดเชื้ออื่นๆ นอกจากนี้การชุบแข็งยังทำให้ประสิทธิภาพของมนุษย์สูงขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางจิตวิทยาเชิงบวก

การชุบแข็งถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ในการต่อต้านการแพ้ต่ออิทธิพลจากธรรมชาติที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากการใช้ชีวิตอยู่ประจำของคนสมัยใหม่ บทบาทของการชุบแข็งแทบจะประเมินค่าสูงไปไม่ได้ นอกจากนี้ ควรคำนึงด้วยว่าในระดับปัจจุบันของการกลายเป็นเมือง คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในบ้าน โดยส่วนใหญ่มักมีภูมิอากาศจุลภาคที่ไม่เอื้ออำนวย และสำหรับเด็กการชุบแข็งเป็นสิ่งสำคัญในทุกวันนี้ เพราะพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นหวัดมากกว่าผู้ใหญ่

โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการชุบแข็ง อากาศ น้ำ รังสีดวงอาทิตย์ต้องปฏิบัติตามหลักการบางประการ การเพิ่มความเข้มและระยะเวลา ของปัจจัยการชุบแข็งควรเพิ่มขึ้นเป็นระบบ ต้องดำเนินการขั้นตอนการชุบแข็งอย่างสม่ำเสมอตามระบบที่เลือก โหมดบุคคล อายุ เพศ สถานะของสุขภาพของบุคคล ดังนั้น ธรรมชาติของสิ่งนี้ควรนำมาพิจารณา น้ำ อากาศ รวมกันและความรุนแรงของการชุบแข็ง หลักการเหล่านี้เป็นสากล และการชุบแข็งสามารถเริ่มต้นได้ตลอดเวลาของปี

การชุบแข็งด้วยอากาศหรือการอาบน้ำด้วยอากาศ เป็นวิธีหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดมี อ่างน้ำอุ่นอุณหภูมิอากาศ 30 ถึง 25 องศาเซลเซียส เย็น 20 ถึง 14 องศาเซลเซียส เย็นน้อยกว่า 14 องศาเซลเซียส ขอแนะนำให้ใช้อ่างลมในรูปแบบที่เปลือยเปล่าที่สุด เนื่องจากความไวต่ออุณหภูมิของผิวหนังไม่เหมือนกันในส่วนต่างๆ พวกมันถูกถ่ายในที่ร่ม อากาศถ่ายเท พื้นที่สีเขียวที่ดีซึ่งไม่มีมลพิษจากการปล่อยบรรยากาศ คุณสามารถอาบน้ำบนระเบียงในห้องที่มีอากาศถ่ายเท

รวมถึงมีอากาศเย็นปานกลาง รูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการแข็งตัว ของระบบทางเดินหายใจส่วนบนถือเป็นการนอนหลับ ในฤดูหนาวในห้องที่มีหน้าต่างเปิดอยู่ การผสมผสานการทำให้อากาศแข็งตัวกับการออกกำลังกาย การเล่นเกมและในฤดูหนาวกับการเล่นสกี สเก็ตเป็นประโยชน์

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ การแพทย์ หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมทางการแพทย์เกี่ยวกับชีวิต