โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

 

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านหนองแร้ง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ มีการมอบของรางวัลให้นักเรียนมากมาย และยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมอย่างสนุกสนาน