โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

วันเด็กแห่ง ชาติประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านหนองแร้ง

วันเด็กแห่ง ชาติ ในวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมานั้น ทางผู้บริหารและเหล่า คณะครู และ นักเรียนนั้น ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่ง ชาติประจำปี 2563

วันเด็กแห่ง

วันเด็กแห่ง