โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

สอบคัดเลือก

สอบคัดเลือก

สอบคัดเลือก ทาง โรงเรียนบ้านหนองแร้ง ได้มีการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนต่างๆ การสอบจะแบ่งออกเป็น 3 อย่าง

-สอบภาคปฏิบัติ
-สอบภาคความรู้
-สอบสัมภาษณ์

สอบคัดเลือก

สอบคัดเลือก