โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

หนองแร้งเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 นั่นเอง

โรงเรียนบ้านหนองแร้ง

หนองแร้งเกมส์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมานั้นทาง โรงเรียนบ้านหนองแร้ง ของเราได้ทำการจัดกิจกรรม กีฬาสีภายใน ขึ้น และได้ใช้ชื่อว่า “ หนองแร้งเกมส์ ” ประจำปีการศึกษา 2562 นั่นเอง

 

หนองแร้งเกมส์

หนองแร้งเกมส์