โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)

building1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
building2 อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2524
building3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
building4 ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
building5 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
building6 หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
building7 สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 0
building8 เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
building9 บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 0
building10 สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
building11 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2524
building12 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2525
building13 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0
building14 ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0