โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

เตรียมงานทอดผ้าป่า

เตรียมงานทอดผ้าป่า

เตรียมงานทอดผ้าป่า ทางโรงเรียนบ้านหนองแร้ง ขอขอบคุณทหารจากค่ายบุรฉัตร ที่มาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมงานทอดผ้าป่า 72 ปี เป็นไปอย่างราบรื่น

เตรียมงานทอดผ้าป่า

เตรียมงานทอดผ้าป่า