โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

โรคนิ่ว การป้องกันและการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

โรคนิ่ว

โรคนิ่ว การป้องกันและการรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ควรใส่ใจกับอาหารการกิน การก่อตัวของนิ่วมีความสัมพันธ์บางอย่างกับอาหาร ดังนั้นการใส่ใจในการปรับเปลี่ยนอาหาร ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้นิ่วเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของนิ่วในปัสสาวะ ควรใช้การบำบัดด้วยอาหารที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่มีนิ่วแคลเซียมออกซาเลต ควรกินอาหารที่มีแคลเซียมออกซาเลตสูงน้อยลง เช่น ผักโขม มะเขือเทศ มันฝรั่ง สตรอวเบอร์รี่ และอื่นๆ

การรักษาภาวะพาราไทรอยด์เกิน เช่น พาราไทรอยด์อะดีโนมา มะเร็งอะดีโนคาร์ซิโนมา หรือการเปลี่ยนแปลงของพลาสติกมากเกินไป ที่เป็นสาเหตุของ “โรคนิ่ว” อาจทำให้เกิดความผิดปกติของการเผาผลาญแคลเซียม และฟอสฟอรัสในร่างกายอาจทำให้เกิดนิ่ว การใช้แคลเซียมฟอสเฟตด้วยวิธีนี้ จำเป็นต้องรักษาต่อมพาราไทรอยด์ก่อน ปัจจัยที่เกิดการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ เช่น เนื้องอก ต่อมลูกหมากโต และท่อปัสสาวะตีบ อาจทำให้ปัสสาวะสะสมและทำให้ปัสสาวะ หลังจากที่วัตถุสะสมในปัสสาวะ พวกมันอาจเพิ่มขึ้นและกลายเป็นไมโครสโตน ดังนั้นการรักษาโรคเบื้องต้นบางอย่าง ที่ทำให้เกิดนิ่วในปัสสาวะ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการป้องกันไม่ให้เกิดนิ่ว

การป้องกัน และรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัจจัยหลักในการก่อตัวของนิ่ว และเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการป้องกัน และการรักษาของนิ่ว การรับประทานยาโบราณเป็นระยะๆ การรับประทานยา จะช่วยขับก้อนนิ่วขนาดเล็กออกจากร่างกาย หากเงื่อนไขเอื้ออำนวย สามารถขอให้แพทย์ตรวจและใช้ยา ตามสภาพร่างกายของตนได้ ควรดื่มน้ำปริมาณมาก ควรพัฒนานิสัยการดื่มน้ำปริมาณมาก เพื่อเพิ่มปริมาณปัสสาวะซึ่งเรียกว่า การล้างและการขับของเสียออกจากร่างกาย ซึ่งเอื้อต่อการกำจัดเกลือและแร่ธาตุต่างๆ ในร่างกาย ควรใส่ใจกับสุขอนามัยในการดื่มน้ำ

ควรใส่ใจกับคุณภาพน้ำ และหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำที่มีแคลเซียมมากเกินไป ควรปรับอาหารตามองค์ประกอบของนิ่ว และตัดสินใจเลือกอาหารเพื่อป้องกันนิ่ว ควรใช้อาหารที่มีพิวรีนต่ำสำหรับนิ่วกรดยูริก และควรใช้อาหารที่มีเมไทโอนีนต่ำ สำหรับนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ผักและผลไม้ สามารถทำให้ปัสสาวะเป็นด่างได้ ซึ่งดีต่อการป้องกันกรดยูริกและนิ่วซิสทีน อาหารจากเนื้อสัตว์ทำให้ปัสสาวะเป็นกรด ซึ่งดีต่อการป้องกันนิ่วที่ติดเชื้อ

การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม และฟอสฟอรัสต่ำสำหรับนิ่วฟอสเฟต เพื่อหลีกเลี่ยงแคลเซียมสูง เกลือสูง กรดออกซาลิกสูง โปรตีนจากสัตว์สูง ไขมันสัตว์สูง หรืออาหารที่มีน้ำตาลสูงสำหรับไตที่มีแคลเซียม นิ่วรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูง เชื่อกันโดยทั่วไปว่า ผู้ป่วยนิ่วในไตควรกินเกลือ และโปรตีนจากสัตว์ให้น้อยลง

การที่จะดื่มน้ำมากๆ และรักษาปริมาณปัสสาวะไว้ 2,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งไม่เพียงป้องกันไม่ให้นิ่วในไตกำเริบขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถรับประกันการบริโภคแคลเซียม ซึ่งดีต่อส่วนอื่นของร่างกาย การวินิจฉัยโดยการเอกซเรย์ของฟิล์มใสหน้าท้อง ซึ่งเป็นวิธีการตรวจขั้นพื้นฐานสำหรับการวินิจฉัยนิ่วในปัสสาวะ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับขนาด ตำแหน่งและรูปร่างของนิ่วที่มีแคลเซียมได้

การส่องผ่านของแสงของนิ่วในทางเดินปัสสาวะนั้น สัมพันธ์กับองค์ประกอบของนิ่ว ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ไม่สามารถทะลุผ่านรังสีเอกซ์ได้ และสามารถแสดงได้ด้วยภาพเอ็กซ์เรย์ช่องท้องธรรมดา ซึ่งปกติจะเรียกว่า นิ่วในเชิงบวก นิ่วที่สามารถทะลุรังสีเอกซ์ได้ เป็นประเภทของนิ่วที่เอกซเรย์ทะลุผ่านไปยังก้อนนิ่วที่เอกซเรย์ไม่สามารถทะลุได้ ซึ่งได้แก่ กรดยูริก ซีสทีน แมกนีเซียม แอมโมเนียม หรือฟอสเฟต และแคลเซียมฟอสเฟตที่ทึบแสงส่วนใหญ่ บนแผ่นฟิล์มหน้าท้องแบนราบ ลักษณะของนิ่วแคลเซียมฟอสเฟตจะมีความหนาแน่น ลักษณะของนิ่วแคลเซียมออกซาเลต จะมีความหนาแน่นน้อยกว่า

ผลกระทบของการสลายนิ่วของคลื่นกระแทกนอกร่างกาย สามารถตัดสินและวินิจฉัยเบื้องต้น ตามการส่องผ่านของแสงของนิ่วแผ่นฟิล์มหน้าท้องธรรมดา เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมในการวินิจฉัยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ให้แยกความแตกต่างของนิ่วที่แข็งตัว และกระดูกเชิงกราน ควรเข้าใจลักษณะทางกายวิภาคของไต และความผิดปกติของไต

การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะทางหลอดเลือดดำ เป็นสิ่งจำเป็นบนพื้นฐานของการถ่ายภาพรังสี ของช่องท้องทางหลอดเลือดดำ ยังสามารถกำหนดระดับของไตบวม สภาพที่เหลือของเนื้อเยื่อไต ระดับของความเสียหายของไต และการมีหรือไม่มีของความผิดปกติ ของระบบทางเดินปัสสาวะ ข้อมูลข้างต้นมีประโยชน์มาก ในการเลือกวิธีการรักษา และทำนายผลการรักษาก่อนการผ่าตัดไตทางไต

การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะทางหลอดเลือดดำ จะช่วยในการเลือกเส้นทางการเจาะไต การขยายของกระดูกเชิงกรานของไต การทำงานของไตไม่บกพร่อง การทำงานของไตบกพร่องเล็กน้อย การมองเห็นที่ล่าช้า การผอมบางของเนื้อเยื่อของไต และการทำงานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง กระดูกเชิงกรานของไตขยายออกเป็นทรงกลม ล่าช้าหรือไม่พัฒนา และเนื้อเยื่อของไตจะบางลงเป็นอาหารเสริม สำหรับระบบทางเดินปัสสาวะทางหลอดเลือดดำ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่แพ้ ระบบทางเดินปัสสาวะทางหลอดเลือดดำ สามารถแสดงความผิดปกติทางกายวิภาค ของการอุดตันของนิ่วและท่อไต กระดูกเชิงกรานของไตได้อย่างชัดเจน

 

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ โรคแพนิค หรือโรคประสาทหัวใจอ่อนมีอาการอย่างไร