โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

การเคี้ยว อธิบายเด็กที่มีความสามารถในการเคี้ยวไม่ดีและเด็กพัฒนาการทางภาษาล่าช้า

การเคี้ยว

การเคี้ยว เห็นได้ชัดว่าลูกชายของลูกพี่ลูกน้องอายุ 4 ขวบ … Read more