โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

ยี่หร่า และองค์ประกอบทางชีวเคมีของยี่หร่าสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

ยี่หร่า

ยี่หร่า เนื่องจากมีความสามารถในการเพิ่มการหลั่งน้ำนมอย่ … Read more