โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

นักเรียน ความไร้เดียงสาของเด็กในเมื่อครูสั่งการบ้าน อธิบายได้ดังนี้

นักเรียน

นักเรียน ตอนนี้ครูจำนวนมากจะจัดการการบ้านบางอย่างให้กับ … Read more