โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

ภูมิคุ้มกัน อธิบายเกี่ยวกับตรวจหาความไม่สมดุลที่ซ่อนอยู่ของระบบภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน วิธีนี้ใช้เพื่อตรวจหาความไม่สมดุล ที่ซ่อนอย … Read more

เซลล์ อธิบายการประเมินกิจกรรมการทำงานของการเชื่อมโยงเซลล์ของภูมิคุ้มกัน

เซลล์

เซลล์ คำชี้แจงของการทดสอบผิวหนัง HRT การกระตุ้นเซลล์เม็ … Read more