โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ อาการการป้องกัน และการรักษา VVD อธิบายได้ ดังนี้

โรคหลอดเลือด

โรคหลอดเลือด หัวใจตีบระบบประสาทของมนุษย์นั้นซับซ้อนและน … Read more