โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

รังสีเอกซ์ เป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ในระบบสุริยะ

รังสีเอกซ์

รังสีเอกซ์ การค้นพบแหล่งรังสีเอกซ์ของดาวพฤหัสบดี ปริศนา … Read more