โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

ผู้นำ รูปแบบความเป็นผู้นำรายละเอียดการบริหารและความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ผู้นำ

ผู้นำ รูปแบบความเป็นผู้นำ องค์กรจะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ … Read more