โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

ลำไส้ คำแนะนำเกี่ยวกับติ่งเนื้ออักเสบในลำไส้ใหญ่และโรคถุงผนังลำไส้อักเสบ

ลำไส้

ลำไส้  โรคกระเปาะที่ลำไส้ใหญ่ อาจทำให้เลือดออกในทางเดิน … Read more