โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

วิธีการ ควบคุมตนเองเพื่อส่งเสริมการควบคุมตนเองตามกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

วิธีการ ควบคุมตนเองหากเราไม่รู้วิธีควบคุมตนเอง อารมณ์ ป … Read more