โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

แผล ตามร่างกายแผลที่ผิวหนังมีลักษณะอย่างไรชนิดและสาเหตุ อธิบายได้ ดังนี้

แผล

แผล ตามร่างกายหรือจริงๆแล้วเป็นแผลที่ผิวหนัง เป็นแผลเปิ … Read more