โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

การทรงตัว และการแก้ไขจากความผิดปกติของการทรงตัว สามารถอธิบายได้ ดังนี้

การทรงตัว

การทรงตัว โหมดแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญร … Read more