โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

เป้าหมาย แนวทางสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสามารถอธิบายได้ ดังนี้

เป้าหมาย

เป้าหมาย ทำความเข้าใจว่า จักรวาลทำงานและปฏิบัติตามกฎของ … Read more