โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)

หมู่ 5 บ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

094-9269494

กระเพาะ อธิบายเกี่ยวกับโรคกระเพาะเรื้อรังที่มีการหลั่งของกระเพาะอาหาร

กระเพาะ

กระเพาะ CG รูปแบบนี้พบได้บ่อยในคนหนุ่มสาว ในระยะแรกของก … Read more